LOKALER ও SOM ও BOSTADSRÄTT

Werkstaden utvecklar nu industrifastigheter över hela Sverige som placeras i lokala bostadsrättsföreningar och erbjuder enheter i dessa föreningar, s.k. bostadsrättslokaler. Enheterna kan ägas av juridisk person som tillåts bedriva momspliktig verksamhet i lokalen samt hyra ut i andrahand utan föreningens godkännande.

Konceptet lokal i bostadsrättsform har funnits i över tio år och den första bostadsrättsföreningen av en industrifastighet bildades i Österåker utanför Stockholm. Sedan dess har det bildats många föreningar och fler än 1000 enheter har sålts runt om i Sverige.

Tillskillnad från en bostadsrättslägenhet kan Werkstadens bostadsrättslokaler ägas av juridisk person som tillåts bedriva momspliktig verksamhet i lokalen samt hyra ut i andrahand utan föreningens godkännande. En mer detaljerade information om gränsdragningen för Werkstadens bostadsrättslokaler framgår av föreningens stadgar.

Att äga sin lokal ger många fördelar

Ekonomi
Det är billigare att äga sin lokal än att hyra vilket innebär att du sparar tusenlappar varje månad

Kvalitet
Nya effektiva, flexibla och moderna lokaler lokaliserad på rätt avstånd till tätort och större trafikleder.

Flexibilitet
Andrahandsuthyrning är tillåten, köp en eller flera enheter, kombinera dem och/eller hyr ut dem efter behov.

Värdetillväxt
Det finns inga garantier för värdetillväxt men huvuddelen av alla som köpt enheter eller fastigheter de senaste åren har gjort en god investering.

MER OM BRF

En bostadsrättsförening (brf) är en sammanslutning av personer, en organiserad grupp medlemmar som innehar bostadsrättigheter i en fastighet de äger tillsammans. Det är en ekonomisk förening, som har till ändamål att upplåta bostäder eller lokaler i föreningens fastighet, med bostadsrätt.

Bostadsrättsföreningen äger en eller flera fastigheter, med ett eller flera hus, och är därmed fastighetsägare. Medlemmarna (bostadsrättshavarna) äger genom sitt medlemskap viss andel i föreningen som är kopplad till rätten att nyttja en bostad eller lokal.

De centrala bestämmelserna om bostadsrättsföreningar och bostadsrätt finns i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.

För Werkstadens stadgar och ekonomiskplan vänligen kontakta oss.

WERKSTADEN
KUNGSGATAN 35
111 56 STOCKHOLM

info@werkstaden.se

+ 46 72 241 41 00
+ 46 76 787 12 00

WERKSTADEN
KUNGSGATAN 35
111 56 STOCKHOLM

info@werkstaden.se

+ 46 72 241 41 00
+ 46 76 787 12 00

EN DEL AV