VÅRT ও LÖFTE

Werkstaden ska vara din egen lokala fastighetspartner. Att våra kunder trivs och mår bra i sina lokaler är vår högsta prioritet. Som kund garanterar vi att du erhåller moderna och värdebeständiga industrilokaler. Werkstaden finns kvar efter köpet och erbjuder långsiktig förvaltning och möjligheten att köpa tillbaka dina enheter vid behov.

ÅTERKÖP

För att göra våra kunder trygga erbjuder Werkstaden en återköpsklausul där vi kan köpa tillbaka enheter upp till 24 mån för minst 75% av försäljningspriset. Hänsyn skall tas till lokalens skick, rådande makrofaktorer och hyresnivå i området.

WERKSTADEN
KUNGSGATAN 35
111 56 STOCKHOLM

info@werkstaden.se

+ 46 72 241 41 00
+ 46 76 787 12 00

WERKSTADEN
KUNGSGATAN 35
111 56 STOCKHOLM

info@werkstaden.se

+ 46 72 241 41 00
+ 46 76 787 12 00

EN DEL AV